Governance nieuwe stijl

Welkom op de website van Stichting Governance Nieuwe Stijl. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk. Wij ondersteunen mensen die een functie als toezichthouder of commissaris ambiëren bij (semi) publieke en commerciële organisaties. Ook non-executives in een ‘one tier board’, alsmede toezichthouders bij charitatieve organisaties en stichtingen, kunnen bij ons terecht.

Wij ondersteunen hen in de eerste plaats door ze in contact te brengen met bedrijven en instellingen die op zoek zijn naar een geschikte toezichthouder of commissaris. Dit doen we door ze samen te brengen in een voor bedrijven en instellingen doorzoekbare database (GovernanceLink). Daarnaast bieden wij waar nodig advies, opleiding en ondersteuning aan. ‘Aan de andere kant’ adviseert Stichting Governance Nieuwe Stijl bedrijven en instellingen bij het zoeken naar geschikte kandidaten en het samenstellen van de juiste kandidaat profielen.

wat we doen   over GovernanceLink

De kunst van balans tussen controle en vertrouwen.

Er is de afgelopen jaren veel mis gegaan met het toezicht op ondernemingen en instellingen. Als gevolg daarvan is een maatschappelijke drang ontstaan tot verbetering en vernieuwing van de rol van de toezichthouder of commissaris. In korte tijd is de toezichthouder of commissaris veranderd van goedwillende adviseur in een functionaris met een veeleisend takenpakket vol ogenschijnlijke tegenstrijdigheden.

De ontwikkelingen leiden tot een steeds verdergaande regulering en professionalisering van de functie van toezichthouder of commissaris. De coöptatieprocedure bij benoemingen komt steeds verder onder druk te staan. Zijn of haar benoeming, optreden en kennis moeten transparant zijn en voldoen aan bepaalde normen, waarover de betrokken organisaties en de toezichthouders of commissarissen verantwoording tegenover derden moeten kunnen afleggen. De toezichthouder nieuwe stijl dient verder de juiste ervaring te hebben, goed gedrag te vertonen en de grootst mogelijke integriteit te betrachten. Ook heeft hij of zij de verplichting tot permanente educatie, reflectie en intervisie en het bijhouden van vakkennis.